Lần đầu tiên tôi xây dựng website lấy kết quả sổ xố trực tiếp. Tôi thây nhân viên tại Thiên Ân rất nhiệt tình. Kỹ thuật tại đây giỏi, luôn làm tốt những gì tôi đã yêu cầu. Hơn nữa còn xây dựng chiến lược marketing online cho cửa hàng. Đến nay đã làm tăng doanh số cho hệ thống website của chúng tôi.

Rate this post