Đo lường chuyển đổi từ dịch vụ. Ví dụ bạn bỏ ra một số tiền để quảng cáo, chúng tôi sẽ tính cho khách hàng tỉ lệ chuyển đổi khi khách hàng có doanh thu từ dịch vụ của chúng tôi. Để từ đó giúp khách hàng có sự lựa chọn sáng suất hơn khi đầu tư hợp tác với chúng tôi.

Rate this post